Làm việc cùng nhau thật dễ dàng

Kết nối SNS và Messenger doanh nghiệp vào chung làm một

garp-image

lineWe are your garp-image

Hãy trải nghiệm GRAP ngay!
garp-image

ABOUT

WHY GRAP?

Giải pháp hợp tác grap-image
grap-image line Ở các công trường xây dựng có nhiều trường hợp cần chia sẻ các tập tin lớn . Khi cần mà khó chia sẻ các tập tin lớn qua email thì bạn hãy dùng GRAP để chia sẽ chúng. Thật dễ dàng!

- Công ty xây dựng Shinsegae OOO

grap-image line Đang kiểm tra số lượng hàng hóa trong kho, kỳ hạn sử dụng và chia sẻ ngay trên GRAP. Có thể chuyển trực tuyến các tình hình đặc biệt của cửa hàng.

- Chi nhánh Starbucks Gwangju. Kim o o AM

grap-image line Grap không những có ưu điểm là không có chi phí vận hành đầu tư ban đầu và chi phí trên dịch vụ đám mây mà còn là một kênh truyền thông tập trung vào người dùng thông qua các cải tiến dịch vụ liên tục. Rất mong các bạn tiếp tục góp ý kiến cải thiện.

- Yoo Gwang IL, Đội công nghệ thông tin của Hyundai Green Food

FUNCTION

Thật đễ dàng hơn với các tính năng thông minh của GRAP
  • Thông điệp kinh doanh "Trung thành với những điều cơ bản"
  • "Newsfeed": bảng thông báo kiểu SNS của công ty
  • Dễ dàng với UI
  • Sơ đồ tổ chức
  • Đồng bộ hóa PC-Mobile
grap-image
grap-image

Dễ dàng với UI

Không cần học bằng UI mà vẫn sử dụng ngay được. Hãy thử với tin nhắn chứa đựng đầy đủ các tính năng đa dạng tăng hiệu suất công việc.
grap-image

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức đã được nhập vào tin nhắn. Hãy trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng và nhanh chóng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
grap-image
grap-image

Dễ dàng với UI

Không cần học bằng UI mà vẫn sử dụng ngay được. Hãy thử với tin nhắn chứa đựng đầy đủ các tính năng đa dạng tăng hiệu suất công việc.
grap-image

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức đã được nhập vào tin nhắn. Hãy trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng và nhanh chóng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
grap-image
grap-image

Dễ dàng với UI

Không cần học bằng UI mà vẫn sử dụng ngay được. Hãy thử với tin nhắn chứa đựng đầy đủ các tính năng đa dạng tăng hiệu suất công việc.
grap-image

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức đã được nhập vào tin nhắn. Hãy trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng và nhanh chóng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
  • Tạo nhóm
  • # dấu thăng (Hashtag)
  • Chia sẻ lịch trình
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp

NEWS

Tin tức GRAP