Cộng tác trở nên thật đơn giản

Khi hai tính năng tin nhắn trong doanh nghiệp và kết nối mạng xã hội trở thành một ứng dụng!

garp-image

lineWe are your garp-image

Hãy trải nghiệm GRAP ngay!
garp-image

ABOUT

WHY GRAP?

Giải pháp hợp tác grap-image
grap-image line Những tập tin lớn thường xuyên được sử dụng trong môi trường các công ty xây dựng. Trong khi rất khó để chia sẻ tập tin lớn qua email thì bạn lại có thể làm điều này dễ dàng với GRAP.

- Công ty xây dựng Shinsegae OOO

grap-image line Chúng tôi trao đổi những thông số quan trọng trên GRAP như hạn sử dụng và số lượng hàng hóa. Ngoài ra nhờ GRAP chúng tôi còn có thể thông báo tình hình trực tiếp tới các chi nhánh ngay lập tức.

- Chi nhánh Starbucks Gwangju. Kim o o AM

grap-image line GRAP là một kênh giao tiếp rất quan tâm đến người dung nhờ nỗ lực cải thiện dịch vụ không ngừng. Hơn nữa, GRAP còn miễn chi phí vận hành qua điện toán đám mây và chi phí đầu tư ban đầu. Xin hãy tiếp tục phát huy trong tương lai!

- Yoo Gwang IL, Đội công nghệ thông tin của Hyundai Green Food

FUNCTION

Thật đễ dàng để cộng tác với các tính năng thông minh của GRAP.
  • "Tin Nhắn Doanh Nghiệp" luôn đảm bảo sự đơn giản
  • "Newsfeed": một bản thông báo dạng kết nối mạng xã hội dành cho doanh nghiệp
  • Giao diện người dùng (UI) thân thiện
  • Tổ chức doanh nghiệp
  • Đồng bộ hóa PC-Mobile
grap-image
grap-image

Giao diện người dùng (UI) thân thiện

Với thiết kế UI dễ dàng, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần nhiều thời gian tìm hiểu. Hãy thử tính năng tin nhắn doanh nghiệp để nâng cao năng suất công việc.
grap-image

Tổ chức doanh nghiệp

Phần mềm tin nhắn doanh nghiệp đã được cài đặt sẵn mô hình tổ chức doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
grap-image
grap-image

Giao diện người dùng (UI) thân thiện

Với thiết kế UI dễ dàng, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần nhiều thời gian tìm hiểu. Hãy thử tính năng tin nhắn doanh nghiệp để nâng cao năng suất công việc.
grap-image

Tổ chức doanh nghiệp

Phần mềm tin nhắn doanh nghiệp đã được cài đặt sẵn mô hình tổ chức doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
grap-image
grap-image

Giao diện người dùng (UI) thân thiện

Với thiết kế UI dễ dàng, bạn có thể sử dụng ngay mà không cần nhiều thời gian tìm hiểu. Hãy thử tính năng tin nhắn doanh nghiệp để nâng cao năng suất công việc.
grap-image

Tổ chức doanh nghiệp

Phần mềm tin nhắn doanh nghiệp đã được cài đặt sẵn mô hình tổ chức doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể trò chuyện riêng tư hoặc trò chuyện nhóm với chức năng tìm kiếm thành viên dễ dàng.
grap-image

Đồng bộ hóa PC-Mobile

Hỗ trợ từ các phiên bản web, phiên bản mobile và PC,. Sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc như văn phòng, cửa hàng, hội họp, công tác.
  • Tạo nhóm
  • # dấu thăng (Hashtag)
  • Chia sẻ lịch trình
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp
grap-image
grap-image

Tạo nhóm

Hãy tạo các nhóm đa dạng khác nhau (bảng thông báo) theo mục đích sử dụng, chẳng hạn như các phòng ban, chi nhánh, dự án và câu lạc bộ. Có thể mời các thành viên theo nhóm để dễ dàng chia sẻ bài viết, tài liệu, hình ảnh và video.
grap-image

# dấu thăng (Hashtag)

Đặt thẻ băm vào nguồn cấp dữ liệu Feeds (bài đăng) nhóm của bạn. Bạn có thể sắp xếp các bài viết của mình theo danh mục và chỉ thu thập các nguồn cấp dữ liệu Feeds của các thẻ bạn muốn. Cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn.
grap-image

Chia sẻ lịch trình

Hãy thử quản lý lịch trình của bạn với một lịch GRAP duy nhất mà không cần sử dụng lịch riêng. Thông báo sẽ được gửi trước khi bắt đầu lịch trình của bạn và chia sẻ qua lại lịch trình của các đồng nghiệp

NEWS

Tin tức GRAP