PricingBáo giá
grap-imageMiễn phí lên đến 50 người dùng

Free Trial

0
Dùng thử miễn phí
 • Số lượng thành viên Tối đa 50 người
 • Người quản lý 1 người
 • Không gian lưu trữ 10GB
 • Sơ đồ liên kết tổ chức -
 • Tham quan đào tạo -
 • Hỗ trợ khách hàng -
 • Bảo mật trên máy di động -
 • Hội họp qua Video -
 • Cài đặt đám mây riêng -
BEST

Smart Plan

1 người (hợp đồng 1 năm)
4,500/tháng
Hợp đồng hàng tháng là ₩ 5,000
 • Số lượng thành viên Không giới hạn
 • Người quản lý Không giới hạn
 • Không gian lưu trữ 10GB x người
 • Sơ đồ liên kết tổ chức Cung cấp
 • Tham quan đào tạo Hàm ý
 • Hỗ trợ khách hàng 09:00 sáng ~ 06:00 chiều
 • Bảo mật trên máy di động Cung cấp 1 phần
  (Trình xem tài liệu, tắt tính năng sao chụp)
 • Hội họp qua Video Miễn phí 4 người
 • Cài đặt đám mây riêng -

Enterprise Plan

Hơn 500 người
Giải đáp các thắc mắc
 • Số lượng thành viên Không giới hạn
 • Người quản lý Không giới hạn
 • Không gian lưu trữ Không giới hạn
 • Sơ đồ liên kết tổ chức Cung cấp
 • Tham quan đào tạo Luôn luôn
 • Hỗ trợ khách hàng Luôn luôn
 • Bảo mật trên máy di động Cung cấp tất cả
  (Hình chìm mờ, ngăn download)
 • Hội họp qua Video Không giới hạn
 • Cài đặt đám mây riêng Cung cấp

Free Trial

0
Dùng thử miễn phí
BEST

Smart Plan

1 người (hợp đồng 1 năm)
4,500/tháng
Hợp đồng hàng tháng là ₩ 5,000

Enterprise Plan

Hơn 500 người
Giải đáp các thắc mắc
Số lượng thành viên Tối đa 50 người Không giới hạn Không giới hạn
Người quản lý 1 người Không giới hạn Không giới hạn
Không gian lưu trữ 10GB 10GB x người Không giới hạn
Sơ đồ liên kết tổ chức - Cung cấp Cung cấp
Tham quan đào tạo - Hàm ý Luôn luôn
Hỗ trợ khách hàng - 09:00 sáng ~ 06:00 chiều Luôn luôn
Bảo mật trên máy di động - Cung cấp 1 phần
(Trình xem tài liệu, tắt tính năng sao chụp)
Cung cấp tất cả
(Hình chìm mờ, ngăn download)
Hội họp qua Video - Miễn phí 4 người Không giới hạn
Cài đặt đám mây riêng - - Cung cấp
* Giảm giá cho các tổ chức như Giáo dục, Tổ chức phi lợi nhuận, Tổ chức phi chính phủ và Các chính quyền địa phương